Via de websites van Emazing en haar partners worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Emazing respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij vragen bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling om enkele persoonsgegevens.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de diensten die u afneemt):

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IP-adres
 • betaalgegevens
 • aankoopgeschiedenis

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik laten maken van onze dienstverlening
 • u toegang verlenen tot uw account
 • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan
 • het beantwoorden van vragen
 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten aan u te leveren.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

Emazing verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Webhosting en e-mail

Emazing neemt webhosting- en emaildiensten af van Nederlandse hostingproviders. De hostingproviders verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan de hostingprovider metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De hostingprovider heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De hostingprovider is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

De servers van Emazing en de hostingproviders houden logfiles bij. Emazing en de hostingproviders gebruiken deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen en signaleren van misbruik.

Domeinnaamregistraties

Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke Emazing als leverancier gebruikt. Deze partijen en Emazing kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieën (back-ups) van uw domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. Tevens worden uw domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de uitgevende instantie.

*met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored bedoeld, zoals aangegeven bij IANA.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@emazing.nl.

Cookies

Emazing gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Over deze verklaring

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring

Emazing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Emazing via:

Emazing
Perahof 5
3743 BR Baarn
tel: 035 7370105
e-mail: info@emazing.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 mei 2018.